Spriiing vzw

Initiëren, innoveren & inspireren

Initiëren


Met ons jeugdorganisatie willen we opportuniteiten geven aan jongeren die het willen, aan jongeren die niet veel opportuniteiten krijgen in leven. Spring wilt de maatschappelijke kwetsbaarheid doorbreken en vertrekt hiervoor vanuit de noden van jongeren en spoort hen aan om zelf initiatieven op te zetten om ondernemingszin, persoonlijkheidsontplooiing en engagementzin aan te wakkeren.

Innoveren


Spring wilt daarnaast bijdragen tot een positief Europese identiteit waarin we elkaar vanzelfsprekend erkennen als medespelers van dezelfde ploeg, waarin solidariteit, intercultureel leren en non formeel leren hoog in vaandel wordt gedragen. Spring vzw ontwikkelt, publiceert en experimenteert daarom met nieuwe methodieken, instrumenten en vormingen.

Inspireren


Bovendien proberen we jongeren, partners en andere organisaties te inspireren om zo zelf ook aan de slag te gaan met onze resultaten voor een meer solidair en inclusief maatschappij.

Over ons


Ons jeugdorganisatie is opgericht eind 2019 in de vorm van een feitelijk vereniging in Gent. We zijn toen aan de slag gegaan met 2 wekelijkse activiteitaanbod en met de gedachte om klein lokale activiteiten op te zetten voor kansarme jongeren. Toen zijn we aan de slag gegaan en ons eerst creatieve project opgezet. We hebben een piano al fietsend naar het kinderplein gebracht waar 2 vrijwilligers door de avond heen piano speelden voor de passanten. Daarna hebben we samen met de jongeren en de voorbijgangers ons boodschappen/dromen voor een betere toekomst, samenleving neergepend met een krijt. Kort daarna hebben we in de Telenet playground een event in elkaar gezet rond virtual reality voor de vrijwilligers die mee hebben geholpen. We hebben toen ook 2-wekelijks een voetbalzaal gehuurd om daar samen te komen. We hebben sport als een methodiek gebruikt om ons doelpubliek te bereiken. Alles ging vlot. We hadden ons activiteiten kalender klaar gemaakt voor 2020 en hadden al een gesprek gehad met de jeugddienst van Gent om erkenning aan te vragen. Tot dat Corona kwam en alles in lockdown ging. In die corona periode zijn we stil geraakt als een startende vereniging.


In 2023 hebben we terug de kracht gevonden om aan de slag te gaan met de lessen die we toen geleerd hebben. We hebben besloten om in te zetten in losse creatieve activiteiten en in het ontwikkelen van methodieken en tools.

Neem contact op